Chặn người dùng thêm tài khoản Microsoft mới trong Windows 10

Cài đặt chính sách này cho phép quản trị viên ngăn người dùng thêm tài khoản Microsoft mới trên máy tính. Đây là tuỳ chọn ưu tiên nếu bạn cần giới hạn việc sử dụng tài khoản Microsoft trong doanh nghiệp của bạn


Có hai tùy chọn cho phép quản trị viên chặn người dùng thêm tài khoản Microsoft mới

1. Users can’t add Microsoft accounts

Nếu bạn chọn tùy chọn "Users can’t add Microsoft accounts" (Người dùng không thể thêm tài khoản Microsoft)

- Người dùng sẽ không thể tạo tài khoản Microsoft mới trên máy tính khi đang sử dụng tài khoản Microsoft cũ
- Người dùng sẽ không thể chuyển tài khoản cục bộ ( Local Account) sang tài khoản Microsoft
- Người dùng sẽ không thể kết nối một tài khoản miền (tài khoản đang sử dụng trong tổ chức) với tài khoản Microsoft.

2. Users can’t add or log on with Microsoft accounts

Nếu bạn chọn tùy chọn "Users can’t add or log on with Microsoft accounts" (Người dùng không thể thêm hoặc đăng nhập với tài khoản Microsoft)

- Người dùng sẽ không thể tạo tài khoản Microsoft mới trên máy tính khi đang sử dụng tài khoản Microsoft cũ
- Người dùng sẽ không thể chuyển tài khoản cục bộ ( Local Account) sang tài khoản Microsoft
- Người dùng sẽ không thể kết nối một tài khoản miền (tài khoản đang sử dụng trong tổ chức) với tài khoản Microsoft.
- Người dùng tài khoản Microsoft hiện tại sẽ không thể đăng nhập vào Windows.
- Quản trị viên hiện tại trên máy tính (đang sử dụng tài khoản Microsoft) không thể đăng nhập và quản lý hệ thống.

Như vậy quản trị viên nên sử dụng tùy chọn Users can’t add Microsoft accounts để thiết lập chặn người dùng thêm tài khoản Microsoft mới trên máy tính.

Cách thiết lập

Bước 1: Truy cập Start menu > tìm đến thư mục Windows Administrative Tools mở rộng ra tìm trình quản lý Local Security Policy


Bước 2: Trong hộp thoại bên trái điều hướng đến Local Policies mở rộng ra chọn Security Options và bên phải tìm đến Accounts: Block Microsoft accounts


Bước 3: Chuột phải Accounts: Block Microsoft accounts chọn Properties hoặc click đúp chuột trong hộp thoại Accounts: Block Microsoft accounts Properties chọn mũi tên sổ xuống bấm chọn Users can’t add Microsoft accounts xong bấm OK hoặc Apply áp dụng thay đổi


Chính sách này sẽ được áp dụng ngay lập tức mà không cần phải khởi động lại máy tính

Kết luận

Qua bài viết này bạn đã biết được hai vấn đề sau đây:

- Thứ nhất nếu bạn là quản trị viên (tài khoản Administrator, tài khoản cục bộ có quyền quản trị viên, tài khoản Microsoft có quyền quản trị viên) trong máy tính hoặc nếu bạn là quản trị viên (sử dụng tài khoản miền) thì bạn có thể thiết lập chặn người dùng khác thêm tài khoản Microsoft mới trong máy tính hoặc không thể kết nối một tài khoản miền với tài khoản Microsoft.

- Thứ hai nếu bạn không thể tạo tài khoản Microsoft mới hoặc không thể đăng nhập vào Windows bằng tài khoản Microsoft thì bạn đã biết rõ nguyên nhân tại sao.