Kích hoạt Windows 10 vĩnh viễn với W10 Digital Activation

Kích hoạt Windows 10 vĩnh viễn với W10 Digital Activation.Các phiên bản Windows 10 được hỗ trợ bao gồm cả phiên bản (N)
Phiên bản Giấy phép Giấy phép
Windows 10 Home HWID KMS38™
Windows 10 Home Single Language HWID KMS38™
Windows 10 Pro HWID KMS38™
Windows 10 Pro Education HWID KMS38™
Windows 10 Pro Workstation HWID KMS38™
Windows 10 Education HWID KMS38™
Windows 10 Enterprise HWID KMS38™
Windows 10 EnterpriseS 2015 HWID
Windows 10 EnterpriseS 2016 HWID KMS38™
Windows 10 EnterpriseS KMS38™
Windows Server Standard(Core) KMS38™
Windows Server Datacenter(Core) KMS38™
Windows Server Solution(Core) KMS38™

Cách hoạt động

Kích hoạt trực quan: Chạy công cụ W10DigitalActivation.exe, tại giao diện chọn HWID hoặc KMS38 sau đó click chọn Activate Windows 10.

Kích hoạt trong dấu nhắc lệnh: 1- Lưu công cụ W10DigitalActivation.exe vào một nơi cố định ví dụ như usb có ký tự là (H:), 2- Khởi chạy dấu nhắc lệnh sử dụng lệnh sau kích hoạt:
cd H:\
W10DigitalActivation.exe /activate
hoặc
W10DigitalActivation.exe /kms38


Lưu ý: Công cụ có thể kích hoạt ngay cả khi không kết nối với internetLiên kết tải về:

W10 Digital Activation có phiên bản mới nhất v1.7, tải về tại đây
Nguồn: Anh Tuấn- Vietblogdao.com