10 QUYỂN SÁCH TỰ HỌC NGỮ PHÁP TOEIC [HAY NHẤT] CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU10 QUYỂN SÁCH TỰ HỌC NGỮ PHÁP [HAY NHẤT] CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU 🍒

Sách Kết Hợp Lý Thuyết và Bài Tập Thực Hành, đầy đủ KEY & GIẢI THÍCH.


✔️ Quyển 1: TỰ LUYỆN NGỮ PHÁP TOEIC - Thầy Kim Mạnh Tuấn.

https://drive.google.com/…/1Zi_hwIVofOX0cauXLpaEtYvUL…/view…

✔️ Quyển 2: CHUYÊN ĐỀ RC TOEIC

https://drive.google.com/…/19f3Dh8O-tzI7q3ioJHiOoHaLD…/view…

✔️ Quyển 3: THÓI QUEN RA ĐỀ & TRÁNH BẪY PART 5 TOEIC

https://drive.google.com/…/1t-LOWcJVD0aLan8wa-Bx4HAGP…/view…

✔️ Quyển 4: BÍ KÍP LUYỆN THI TOEIC - CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP

https://drive.google.com/…/111SaSjS5MNafkUpP-nGNmkt2L…/view…

✔️ Quyển 5: SÁCH CHUYÊN NGỮ PHÁP

https://drive.google.com/…/1bQWXtF5uCATenLEtgOosM1FFV…/view…

✔️ Quyển 6: GIẢI THÍCH NGỮ PHÁP TIẾNG ANH - MAI LAN HƯƠNG

https://drive.google.com/…/1ZHnDbqcHuiu2FMucQNpq-lV9o…/view…

✔️ Quyển 7: NGỮ PHÁP TIẾNG ANH - MAI LAN HƯƠNG

https://drive.google.com/…/1cKiBLVLAHWzee0fVLeCnytOqH…/view…

✔️ Quyển 8: NGỮ PHÁP TIẾNG ANH DIỄN GIẢI - LÊ DŨNG

https://drive.google.com/…/119_n9LdUO3qbYNTyHYqfv7ruM…/view…

✔️ Quyển 9: NGỮ PHÁP TIẾNG ANH ÔN THI TOEIC - LÊ DŨNG

https://drive.google.com/…/1Kq7zdBW5Ao1hk3_Ua9VQ_OKlz…/view…

✔️ Quyển 10: MỘT SỐ ĐIỂM NGỮ PHÁP CẦN LƯU Ý TRONG BÀI THI TOEIC

https://drive.google.com/…/1r9rx1f5QkmRGwiFfWcTi2Zamt…/view…

NGOÀI RA, TRONG QUÁ TRÌNH TỰ HỌC NẾU CÓ CHỖ NÀO KHÔNG HIỂU CÓ THỂ INBOX HỎI MÌNH hoặc CÁC ADMIN SẼ CHỈ DẪN TẬN TÌNH CHO BẠN. *CỐ LÊN NHÉ ^^!*