Primatte Keyer cho Premier pro


Một plugin khác của Red Giant là Primatte Keyer. Hầu như mọi nhà dựng phim đều cần cho các cảnh quan trọng, nếu không thường xuyên, và Primatte Keyer là một lựa chọn tuyệt vời.

Nó có một công cụ để tách phông nền sẽ hoạt động trong một số trường hợp, nhưng đối với nhiều trường hợp khó, Primatte bao gồm rất nhiều công cụ tùy biến tuyệt vời.
Premiere Pro có tính năng được xây dựng trong keyer, nhưng Primatte Keyer là một bước ở trên và sẽ giúp bạn có được kết quả tốt hơn khi hoàn thành.
Mặc dù một nhà dựng phim không được đánh giá bởi công cụ mình sử dụng, nhưng các công cụ phù hợp có thể có ích. Và những Plug-in trên cần có trong kho công cụ của bạn.


Link tải : Google driver (pass giả nén : nguyenvanlong.me)

Sau khi tải và điền đủ key và cài đặt xong có thể update thả ga .
Key Correct
8838-7046-1234-6096-4409
8563-7078-1234-5603-1134
9007-7010-1234-5027-1578
8766-7062-1234-8619-7337
9209-7032-1234-9896-0780
8339-7050-1234-5932-3910
8710-7074-1234-7025-1281
8368-4058-5000-9345-3345
1376-4092-5000-6656-1346
1504-4036-5000-5010-1474
1848-4000-5000-9134-6818
1697-4070-5000-8631-6667
Primatte Keyer
8315-4032-5678-9238-4970
9030-4002-5678-9973-4685
9192-4058-5678-6814-4847
8658-4046-5678-6319-4313
8951-4076-5678-5973-6606
8635-4012-5678-8971-0290
9046-4062-5678-4312-6701
8519-4068-5678-4950-0174
Warp & Radium Glow
1724-0389-1213-4212-1963
1370-0333-1738-7326-2134
1284-0377-1026-4537-2336
1806-0393-1541-4760-5373
1809-0306-1057-4290-3892
1450-0313-1930-4718-1406
1560-0393-1226-4144-2812
1383-0366-1238-6962-7647
2119-0350-1155-4637-4300